هزینۀ دریافتی برای آگهی ها بسته به نوع و مدت زمان آگهی، میزان بهره مندی آگهی دهنده از کمک های مالی و منافع اقتصادی و رویکرد فرهنگی یا اقتصادی آگهی دهنده، می تواند متغیر باشد.

برای گروه های هنری که نمایشی روی صحنه دارند، معمولا هزینۀ آگهی با توجه به بهای بلیت و ظرفیت سالن نمایش محاسبه می شود.

آگهی های پذیرفته شده در نمایشگر می توانند الزاما معرف تائید یا سلیقۀ گردانندگان نمایشگر نباشد. نمایشگر در رد یا پذیرش آگهی ها آزاد است و انتشار یک آگهی حقِ دخالت در محتوای نمایشگر را برای آگهی دهنده ایجاد نمی کند.

برای کسب اطلاعات بیشتر و درج آگهی در نمایشگر می توانید با آدرس

adv@namayeshgar.com

مکاتبه کنید.