آغوش سنگی دیوارمجموعه داستان های کوتاه محمد رضایی راد به عنوان «آغوشِ سنگیِ دیوار»  منتشر شد.

این کتاب شامل ۸ داستان «از درون قاب»، «آغوش سنگی دیوار»، ایستگاه بعد»، «پشت پیچ»، «چیزی ساکت و سیاه»، «خیابان دوطرفه»، «رسیدن» و «لکۀ سفید» است که محمد رضایی راد (نمایشنامه نویس، فیلمنامه نویس و کارگردان تئاتر) آنها را بین سال های ۱۳۷۳-۱۳۸۵ به نگارش درآورده و اکنون برای نخستین بار منتشر می شوند.

«آغوشِ سنگیِ دیوار» با شمارگان ۱,۱۰۰ نسخه، در ۹۷ صفحه، توسط انتشارات «فرهنگ ایلیا» در سال ۱۳۹۱ منتشر شده و در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است.