بهرام بیضایی

یادداشتی از «بهرام بیضایی» برای درگذشتِ «حمید سمندریان»؛

.

پـرده بسـتـه شـد

یادداشت «بهرام بیضایی» به یاد «حمید سمندریان»                      به احتـرام برخیـزیـم!

.

بـر آن سمـندرِ آتـشیـن درود،

                که از خـاکـسترش جـوجـکانِ صحـنه برآینـد !

                صحـنه ی خـاکـستر؛

                             پهـنه ی سـوخـتـِگان،

                                        زنـده از آتـشِ خـویـش!

بیـرق اش را بـر دوش می بـریم

                         – چـه لبـخـنـدی بـود –

                                          نمـایـش داغ دارِ اوسـت!

    بهرام بیضایی

                                              ۲۲/تیرماه/۱۳۹۱                                           

مطالب دیگر:

چقدر می توانیم تئاتری به زبان بیگانه را درک کنیم؟
بهرام بیضایی: آیا فردا روز بهتری است؟
جریان های تئاتر قرن بیستم؛ استفاده از «فیلم» در تئاترِ معاصر
انتقاد از «وضعیت تئاتر کشور» در مراسم تودیع «محمد دشت گلی»
سایۀ «استانیسلاوسکی» بر «تئاترِ قرنِ بیستم» همچنان پررنگ است
تازه ترین نمایشنامۀ «علیرضا نادری» با صدای خودش
گزارشِ سکوت؛ ادای احترام «حسن معجونی» به «حمید سمندریان»
نگاهی دیگر به «ایرانیان» اثر «اشیل»؛ «من تو را نمایش می دهم»
نامۀ «نغمه ثمینی» به «بهرام بیضایی» به مناسبت تولدش