«پانزدهمین جشنوارۀ تئاتر دانشجویی» امسال بخشی را به مرور نمایشنامه های علیرضا نادری اختصاص داده بود. علیرضا نادری Ú©Ù‡ Ø·ÛŒ چند سالِ گذشته امکان اجرای نمایش تازه ای را نیافته است، خود نیر در این بخشِ جشنواره در میان دانشجویان حضور داشت Ùˆ در یکی از جلسات پیش نویس نمایشنامۀ ناتمامِ تازۀ خود – Ú©Ù‡ هنوز نامی بر آن نگذاشته است-  را برای دانشجویان خواند.

آنچه می شنوید صدای قرائت این نمایشنامه توسط علیرضا نادری است که برای نخستین بار در مجلۀ «نمایشگر» منتشر می شود و حقِ انتشار یا هر نوع استفادۀ نمایشی از این اثر برای نویسندۀ نمایشنامه محفوظ است.*

 

عکس ها از «پیام نیکفرد»

 

«شیدا عارف»:

 بنا براین بود بخشی از نمایشنامه ی دردست نگارش «علیرضا نادری» را که در پانزدهمین جشنواره ی تئاتر دانشجویی و پیشتر در «اکو» خوانده بود،  انتخاب کنم که بخوانند و برای شنیدنش به شوق بیایند؛ نشد! هر بخشی را انتخاب کردم به بخش دیگر وصل بود. چاره از خودش خواستم، نوشت:
« خودم هم نتوانستم. این هنوز یک نمایشنامه نیست!
تا اینجا یک بچه،  که اتفاقن ناقص الخلقه و عجیب المنظر اما نه کریه و زشت که چه بسا دلبرانه گی هایی برایم دارد، بیرون زده است. باقی بقایش! این پیش درآمد به جای آن بخش از نمایشنامه برای تشویق و تحریک که بشنوندش؛ صدایش زشت اما نه گوشخراش، حرف هایش عجیب اما نه بی معناست؛ تجربه ای است برای اینکه بفهمم فهمیدن چیست. این زبانِ بی زبانی این نمایشنامه است. تا دیروز دل در طرح روزِ تیره روزان وطن داشتم و حالا کمی به غوغای درونم پرداخته ام.
هنوز نه اسم و رسمی دارد و نه آخر و عاقبتش روشن است. امید که نوشته بشود و ببینم تمام شدن یک غوغا چگونه است».
* با تشکر از
شیدا عارف، علیرضا نادری و پیام نیک فرد

بیشـتر بخـوانیـد:

بزرگترین جشنوارۀ «شکسپیر» همزمان با المپیکِ لندن
جشن «کانون کارگردانان تئاتر» به افتخارِ «محمود استادمحمد»
«آرتیست» و کاربردهای «اختلال در حواس» در جهانِ نمایش
بشنوید؛ نمایشنامه خوانی «آسید کاظم» به یاد «محمود استاد محمد»
سخنرانی «محمد رضایی راد» دربارۀ کتاب «هزار افسان کجاست؟»
نغمه ثمینی: برای دفاع از شرافت حرفه ای ام می جنگم
فراز و نشیبِ «تئاتر دانشگاهی» (3) ؛ وصلۀ ناچسبِ «تئاترِ فاخر»
چه کسی نام مترجم «ویتسک» را از بروشور نمایش حذف کرد؟
به مناسبت 60 سالگی «در انتظار گودو» اثر «ساموئل بکت»