«هزار افسان کجاست؟» تازه ترین اثر پژوهشی بهرام بیضایی دربارۀ سرچشمه های «هزار و یک شب» است که روز ۲۹ اردیبهشت ماه طی مراسمی در خانۀ هنرمندان ایران و با حضور علاقه مندان رونمایی شد.

در این مراسم محمد رضایی راد (نویسنده، پژوهشگر و کارگردان تئاتر) سخنرانی کوتاهی دربارۀ جایگاه «هزار و یک شب»، «ادبیات غیررسمی» و این اثر پژوهشی بهرام بیضایی ایفا کرد.

آنچه می شنوید صدای این سخنرانی محمد رضایی راد است که برای نخستین بار به صورت کامل در مجلۀ «نمایشگر» منتشر می شود.

.

عکس ها از «لیلا ابراهیمی» . سایت خانۀ هنرمندان ایران

مطالب مرتبط