تازه ترین کتاب پژوهشی بهرام بیضایی با عنوان «هزار افسان کجاست؟» روز جمعه ۲۹ اردیبهشت ماه طی مراسمی توسط «انتشارات روشنگران و مطالعات زنان» در خانۀ هنرمندان ایران و با حضور جمع وسیعی از علاقه مندان رونمایی شد.

«بهرام بیضایی» که خود امکان حضور در این مراسم را نداشت، به مناسبت انتشار تازه ترین اثر پژوهشی خود، از طریق ویدئو پیام کوتاهی را برای برگزارکنندگان این مراسم و شرکت کنندگان فرستاده بود که در ابتدای این مراسم پخش شد.

«هزار افسان کجاست؟» حاصل سال ها پژوهش بهرام بیضایی دربارۀ سرچشمه های کتاب «هزار و یک شب» است. در مراسم رونمایی از این کتاب کارشناسانی آشنا به آثار بهرام بیضایی، همچون محمد رضایی راد و حمید امجد، در زمینۀ اهمیت این اثر پژوهشی و جایگاه آن در میان آثار بهرام بیضایی به سخنرانی پرداختند.

مجلۀ نمایشگر امیدوار است طی روزهای آینده این سخنرانی ها را نیز در قالب فایل صوتی در اختیار علاقه مندان قرار دهد.

مطالب مرتبط