نشریۀ الکترونیکی «مبارک یونیما»

نخستین شماره از دورۀ جدید نشریۀ الکترونیکی مبارک یونیما با مقالات و مطالب متنوع در زمینۀ تئاتر عروسکی، به دو زبان فارسی و انگلیسی، منتشر شد.

شمارۀ صفر این دو ماهنامۀ الکترونیکی که با سردبیری پوپک عظیم پور و مارال کریمی منتشر شده است، شامل مطالب متنوعی از قبیل: یادنامۀ استاد جواد ذوالفقاری، گفت و گو با حسن معجونی دربارۀ پروژۀ پژوهشی گروه تئاتر لیو با عنوان «میکروتئاتر»، مقالاتی دربارۀ «تئاتر اسباب بازی» و «تئاتر کاغذی»، گفت و گو با پروفسور جان بل از اعضای گروه معروف «نان و عروسک»، معرفی جشنوارۀ و بنیاد تئاتر عروسکی ایشارا، یادداشت ها و گفتگوهایی دربارۀ نمایش های عروسکی اجرا شده و نیز اخبار فعالیت های یونیمای ایران است.

همچنین از ویژگی های این نشریه می توان به بخش های گوناگون آن چون «عروسک و نظریه»، «عروسک و هنرهای تجسمی»، «عروسک و ادبیات» و «عروسک و انیمیشن» اشاره کرد که با ارائۀ مقالاتی چون « مقدمه ای در باب آشنایی با رویکرد بینارشته ای»، « پست مدرنیسم، مدرنیسم و بینارشته ای»، « هنر بینارسانه ای»، « لورکا: عروسک ها و هنرمند»، «پیرامون نمایشنامۀ مجلس رقص مانکن ها» و «سایۀ رقصانِ عروسک ها بر سلولوئید» (در بارۀ فیلم «ماجراهای شاهزاده احمد») فضایی برای گسترش و تعمیق گفت و گوی نظری در بارۀ تئاتر عروسکی فراهم می کند.

علاقه مندان به مطالعۀ این مجلۀ تخصصی، می توانند با کلیک بر روی لینک زیر، نسخۀ «پی دی اف» این نشریۀ را به رایگان دریافت کنند:

دوماهنامۀ الکترونیکی مبارک یونیما – شمارۀ صفر

مطالب مرتبط