«سمک عیار» آخرین نمایشنامه و اجرایی بود که جواد ذوالفقاری (نمایشنامه نویس، کارگردان، مترجم و مدرس  نمایش عروسکی) پیش از تسلیم شدن به مرگ روی صحنه آورد.


ببینید: عکس هایاحسان نقابت از «سمک عیار». موسیقی از ساخته های علی صمدپور برای نمایش «سمک عیار»

به گفتۀ خودش از سال ۱۳۵۳ آرزوی پرداختن به این داستان کهن ایرانی را داشته است؛ آرزویی که به ثمر رسیدنش ۳۶ سال طول کشید.
اولین اجرای این نمایش در سیزدهمین جشنوارۀ نمایش عروسکی (تهران-مبارک) در سالن چهارسوی تئاترشهر بود و پس از آن از ۲۵ فروردین تا ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰ در تالار مولوی به اجرای عمومی در آمد.
تمرینات اجرای این نمایش همراه شد با اوج گرفتن بیماری ذوالفقاری و از مقطعی بدون او پیش می رفت. گروه به امید نشان دادن اجرایی درخور داستان سمک عیار و کارگردانش تمرین کرد. اما یازدهمین اجرای نمایش تلخ ترین، سخت ترین، با شکوه ترین و سنگین ترین اجرا بود؛ روزی که جواد ذوالفقاری پس از یک سال مبارزه با بیماری سرطان، تسلیم شد.

ببینید: «آقای ذوالفقاری و جهانِ عروسک هایش»

مطالب مرتبط