مسعود پاکدلمسعود پاکدل از مدیریت «تالار وحدت» استعفا داد.

مسعود پاکدل در در گفتگو با خبرگزاری ایسنا ضمن تائید خبر این استعفا، دربارۀ علت استعفای ناگهانی خود به کوتاهی گفته است: «این کناره‌گیری به دلیل گرفتاریی ها و مسایل شخصی خودم بوده است، البته شرایط بگونه‌ ای است که به آسانی نمی توان کار کرد» (+).

از عمر مدیریت مسعود پاکدل بر «تالار وحدت» کمتر از هفت ماه می گذرد. وی در اواخر مرداد سال جاری با حکم مدیرعاملِ وقتِ «بنیاد رودکی» به این سمت منصوب شد (+).

استعفای وی تازه ترین حقله از زنجیرۀ استعفای مدیران تئاتری در سال جاری محسوب می شود. در سال ۹۰ تئاتر ایران شاهد موج فراگیر استعفا و کناره گیری افرادی چون سرپرست شورای نظارت و ارزشیابی اداره کل هنرهای نمایشی (+)، دبیر جشنوارۀ تئاتر فجر (+)، رئیس اداره کل هنرهای نمایشی (+)، رئیس شورای نظارت و ارزشیابی (+)، مدیران روابط عمومی (+) و مدیران برخی دیگر از سالن های وابسته به ارشاد (+) و حتی مدیران سالن های به ظاهر مستقل از ارشاد چون تماشاخانۀ ایرانشهر (+) و تالار مولوی (+) بوده است و استعفای مدیر تالار وحدت در این بستر اهمیت ویژه ای می یابد.

مطالب مرتبط