دکتر نون زنش را بیشتر از مصدق دوست داردمیکروتئاتر «دکتر نون زنش را بیشتر از مصدق دوست دارد» با الهام از داستانی به همین نام نوشتۀ شهرام رحیمیان، روز سه شنبه ۲۷ دی ماه ساعت ۱۷:۳۰ در «فرهنگسرای ارسباران» ارائه می شود.

.
این میکروتئاتر کاری از گروه تئاتر «لیوِ سایه» (شاخۀ دانشجویی «گروه تئاتر لیو») است که کاوه عابدین آن را طراحی و کارگردانی کرده است.

.
به گزارش روابط عمومی «گروه تئاتر لیو»، میکروتئاترِ «دکتر نون زنش را بیشتر از مصدق دوست دارد» نوشتۀ ارنواز صفری، برداشت آزادی از داستان شهرام رحیمیان است و ساخت عروسک این میکروتئاتر را کیوان سررشته برعهده داشته است.

.
«میکروتئاتر» عنوان تازه ترین پروژۀ اجرایی-پژوهشی «گروه  تئاتر لیو» است که با میزبانی باشگاه کتابِ «فرهنگسرای ارسباران» سه شنبه های آخر هر ماه برگزار می شود.

این پروژه شامل اجراهایی مبتنی بر «ماکت» است که هر بار به معرفی داستانی از یکی از نویسندگان معاصر ایرانی می پردازد و در حال آزمایش شیوه های متفاوتی از روایتگری بر اساس ترکیبی از ادبیات معاصر، تئاتر و هنرهای تجسمی است.

.
میکرو تئاتر «دکتر نون زنش را بیشتر از مصدق دوست دارد» سه شنبه ۲۷ دی ماه، ساعت ۱۷:۳۰، در «فرهنگسرای ارسباران» به روی صحنه خواهد رفت.

مطالب مرتبط